Quy mô nhà xưởng

Quy mô nhà xưởng

Máy phun cát Growell Quá trình hệ thống hút, thổi được triển khai rất linh hoạt nhanh chóng và tiện ích, cát làm sạch sẽ nằm xung quang trong tủ sau khi phun. Máy phun cát không chỉ chứa cát và hút …