Thiết kế và tư vấn kỹ thuật
  • Dịch vụ tư vấn, thiết kế 2D, 3D

    Bước thực hiện: Khách hàng: – Đưa ý tưởng sản phẩm – Yêu cầu kỹ thuật sơ bộ – Yêu cầu mức chi phí cho sản phẩm FITEK: – Dựa theo yêu cầu tính toán sơ bộ đưa ra các phương án lựa chọn – Tư vấn cho khách hàng ưu nhược điểm của tính năng theo từng phương án – Triển khai thiết kế 2D, 3D – Lập yêu cầu kỹ thuật chi tiết và phương án gia công tối ưu
  • Mô phỏng và triển khai ý tưởng khách hàng qua bản vẽ 3D

    Bước thực hiện: Khách hàng: – Đưa ý tưởng sản phẩm – Yêu cầu kỹ thuật sơ bộ – Yêu cầu mức chi phí cho sản phẩm FITEK: – Dựa theo yêu cầu tính toán sơ bộ đưa ra các phương án lựa chọn – Tư vấn cho khách hàng ưu nhược điểm của tính năng theo từng phương án – Triển khai thiết kế 2D, 3D – Lập yêu cầu kỹ thuật chi tiết và phương án gia công tối ưu – Sản xuất sản phẩm mẫu – Sản xuất hàng loạt