Mô tả

Bước thực hiện:

Khách hàng:
– Đưa ý tưởng sản phẩm
– Yêu cầu kỹ thuật sơ bộ
– Yêu cầu mức chi phí cho sản phẩm

FITEK:
– Dựa theo yêu cầu tính toán sơ bộ đưa ra các phương án lựa chọn
– Tư vấn cho khách hàng ưu nhược điểm của tính năng theo từng phương án
– Triển khai thiết kế 2D, 3D
– Lập yêu cầu kỹ thuật chi tiết và phương án gia công tối ưu