Mô tả

Thiết kế và kích thước theo yêu cầu  thực tế và bản vẽ của khách hàng. Các bạn có thể sử dụng kệ kho này cho rất nhiều loại kho hàng: kho điện tử, kho giấy, kho đồ gia dụng, kho dụng cụ, kho valve, kho quần áo,….