PC Hà Giang lắp đặt thử nghiệm thiết bị chống sét thông minh

PC Hà Giang lắp đặt thử nghiệm thiết bị chống sét thông minh

Hà Giang là một tỉnh miền núi với địa hình rất phức tạp có mật độ sét trong mùa mưa bão rất lớn. Các tuyến đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh Hà Giang hầu hết đều đi qua địa hình đồi núi cao, hiểm trở, nhiều sông ngòi khe suối và đi qua nhiều vùng khí hậu khác nhau. Vì vậy tình trạng sự cố do sét …

Doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua chương trình hỗ trợ tư vấn của samsung

Doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua chương trình hỗ trợ tư vấn của samsung

Trong hai ngày 10 và 12 tháng 12 năm 2019, Ban lãnh đạo Samsung Việt Nam đã thực hiện chuyến thăm, làm việc và khảo sát 6 doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp thuộc dự án “Tư vấn hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam” do chính các chuyên gia …

Thông tin công ty

Thông tin công ty

    Xem chi tiết tại:   PHIM GIỚI THIỆU - CTCP FITEK VIỆT NAM …